MİSYON

     VERİM olarak misyonumuz; üniversite mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilerin yürütecekleri uygulamalı araştırmaların planlanması, kamuoyu değerlendirmeleri, alan çalışmaları ve etüt projeleri yapmak ve istatistiksel değerlendirmelerde bulunarak danışmanlık hizmeti vermektir. Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği ile istatistik konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek, eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermektir.

 

VİZYON

     Araştırmacıların ve Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının doğruluğunu ve güvenilirliğini, yaptığı bilimsel faaliyetlerinin sayısının hızını arttırmak ve katkı sağlamaktır.