Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Veri Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü 20.05.2019 tarih ve 30779 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur.

       Merkezin Amaçları:

a) Üniversite mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilerin yürütecekleri uygulamalı araştırmaların planlanması, kamuoyu değerlendirmeleri, alan çalışmaları ve etüt projeleri yapmak ve istatistiksel değerlendirmelerde bulunarak danışmanlık hizmeti vermek.

b) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında eğitim programları düzenlemek, eğitim programlarını tamamlayanlara sertifika vermek.

c) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında yayın çalışmalarında bulunmak.

ç) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği ile istatistik konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek.

d) İstatistik alanında yapılacak her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalara destek olmak.

       Merkezin Faaliyet Alanları:

a) İstatistik ve biyoistatistik konularında Üniversite mensuplarının ihtiyaç duydukları analiz ve değerlendirmeleri yapmak.

b) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma ve incelemeler yapmak.

c) Eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek.

ç) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma, etüt ve proje çalışmaları yapmak ve yapanlara destek olmak.

d) Rektörlük ve birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerin talepleri doğrultusunda istatistik faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve incelemeler yaparak rapor ve projeler hazırlamak.

e) Eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.